C # pomocí seznamu t

85

pomocí parametru click – viz ukázka níže).